بام سبز

۱۳۹۷/۰۹/۱۶
بام سبز

بام سبز و انواع آن

بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده، پوشانده می شود.بام های سبز مدرن با سیستم لایه های پیش ساخته، برای اولین بار در دهه ۱۹۶۰ در آلمان ساخته شدند . انواع بام‎های سبـــز  (بر اساس عمق متوسط کشت […]