لوستر مدرن CHM052

لوسترهای مدرن با امکان استفاده از مدل های مختلف شید و انواع رنگ، قابلیت تغییر دارد.