آینه و کنسول MI012

آینه کنسول با قابلیت Portable (قابل جابه‎جایی) و آینه‎های دیواری موجود می‎باشد.