آینه و کنسول MI008

آینه کنسول با قابلیت Portable (قابل جابه‎جایی) و آینه‎های دیواری موجود می‎باشد.