آباژور رومیزی TB067

آباژور با امکان استفاده از مدلهای مختلف شید و کریستال قابلیت تغییرات دارد.