آباژور رومیزی TB035

آباژور با امکان استفاده از مدلهای مختلف شید یا لاله کریستال قابلیت تغییرات دارد