آباژور رومیزی TB007

آباژور با امکان استفاده از مدلهای مختلف شید یا لاله کریستال قابلیت تغییرات دارد