نصب لوستر کریستالی

لوستر کریستالی
پروژه نصب لوستر کریستالی
۱۳۹۸/۰۳/۲۱
لوستر کریستالی
پروژه اجرای انواع لوستر کریستالی
۱۳۹۸/۰۳/۲۱
لوستر کریستالی

لوستر کریستالی

کریستال ۶×۱۲ با ۳۲ تراش پشت و رو ترکیه . در دو رنگ شامپاینی و سفید.