لوستر کریستالی نصب شده

لوستر کریستالی
پروژه اجرای انواع لوستر کریستالی
۱۳۹۸/۰۳/۲۱
نصب و اجرای لوستر مرزداران
نصب و اجرای لوستر در خیابان مرزداران تهران
۱۳۹۸/۰۳/۱۸
لوستر کریستالی

لوستر کریستالی

کریستال ۶×۱۲ با ۳۲ تراش پشت و رو ترکیه . در دو رنگ شامپاینی و سفید.