لوستر کریستالی ذوزنقه ای نیاوران

لوستر کریستالی
لوستر کریستالی شهرک عرب
۱۳۹۸/۰۳/۰۵
لوستر کریستالی رستوران
لوستر کریستالی – رستورانی در تجریش
۱۳۹۸/۰۳/۰۵
لوستر کریستالی ذوزنقه ای

لوستر کریستالی ذوزنقه ای

اجرای لوستر کریستالی در نیاوران تهران، کریستال تراش خورده ذوزنقه، قطر دایره ای ۶۵ سانت ۸ شعله.